باشگاه صنعت نفت آبادان در 17مهر1351 در شهر آبادان تاسیس شد مالک این باشگاه شرکت پالایشگاه نفت می باشد ورزشگاه خانگی این تیم تختی آبادان نام دارد.

یکی از موفق ترین باشگاه هایی که توانسته بازیکن پرورش بدهد صنعت نفت است . این تیم هوادارن پر شوری دارد .

خانگی

مهمان