باشگاه فوتبال گل گهر سیرجان در سال 1376 در سیرجان استان کرمان تاسیس شد ورزشگاه خانگی این تیم شهید سلیمانی نام دارد.

گل گهر در فصل 97-98 با قهرمانی در لیگ آزادگان وارد لیگ برتر شد.

خانگی

مهمان